Rehvirõhu kontrollimine

Õige rehvirõhk aitab parandada sõidustabiilsust, säästa kütust ja pikendada rehvide eluiga.

Rehvirõhk aja jooksul väheneb, see on normaalne nähtus. Rehvirõhk muutub ka välistemperatuuri tõttu. Liiga madala rehvirõhuga sõites võivad rehvid üle kuumeneda ja kahjustuda. Rehvirõhk mõjutab sõidumugavust, sõidumüra ning juhitavust.

Kontrollige rehvirõhke igas kuus. Kasutage külmades rehvides soovitatud rehvirõhku, et tagada hea toimivus. Liiga madal või kõrge rehvirõhk võib põhjustada rehvide ebaühtlast kulumist.

 Hoiatus

  • Liiga madal rehvirõhk on rehvikahjustuste peamine põhjus ja võib endaga kaasa tuua rehvi pragunemise, mustri eraldumise või rehvi purunemise ning juhitavuse kadumise ja kehavigastuse.
  • Liiga madala rõhuga rehvid vähendavad auto kandevõimet.

Külmad rehvid

Rehvirõhku tuleb kontrollida siis, kui rehvid on külmad. Külmadel rehvidel on ümbritseva õhuga sama temperatuur. See temperatuur saavutatakse tavaliselt vähemalt 3 tundi pärast auto parkimist.

Kui olete läbinud ligikaudu 1,6 km (1 miili), on rehvid soojad. Kui peate rehvide pumpamiseks sõitma kaugemale, märkige esmalt rehvirõhk üles ja seejärel pumbake sihtkohta jõudes ettenähtud rõhuni.

Kui välistemperatuur muutub, siis muutub ka rehvirõhk. 10-kraadine temperatuurilangus põhjustab rehvirõhu vähenemise 1 psi (7 kPa) võrra. Kontrollige rehvirõhku regulaarselt ja vajadusel pumbake õige rõhuni; vt auto rehvirõhkude silti või sertifikaati.

Kui kontrollite soojade rehvide rõhku, ei pea te õhku välja laskma. Rehvid on sõitmise tõttu soojad ning rõhu suurenemine üle külmade rehvide soovitusliku taseme on tavapärane. Kui sooja rehvi rõhk on külma rehvi soovitusliku tasemega võrdne või sellest madalam, siis tuleb võib-olla õhku juurde pumbata.