Elektrijõul töötava auto sõiduulatust mõjutavad tegurid

Auto elektriline sõiduulatus sõltub mitmest tegurist. Läbitava vahemaa pikkus oleneb tingimustest ja oludest, milles autoga sõidetakse.

Auto elektrijõul läbitavat sertifitseeritud vahemaad ei tohiks tõlgendada oodatava sõiduulatusena. Sertifitseeritud väärtus on suhteline väärtus, mis on saavutatud spetsiaalse ELi sõidutsükli abil. Tegelik sõiduulatus oleneb mitmest tegurist.

Läbitava vahemaa pikkust mõjutavad tegurid

Juht saab mõjutada teatud tegureid, kuid on asjaolusid, mis temast ei olene.

Pikima vahemaa saab läbida siis, kui kõik tingimused on ülisoodsad ja kõik tegurid on positiivsed.

Tegurid, mida juht ei saa mõjutada

On palju väliseid tegureid, mis mõjutavad läbitava vahemaa pikkust eri määral:

 • liiklusolud
 • pidevad peatused
 • topograafia
 • välistemperatuur ja vastutuul
 • teeolud ja -kate.

Tabelis on esitatud ligikaudne seos välistemperatuuri ja sõiduulatuse vahel, nii autos, mille kliimaseade on väljalülitatud, kui ka autos, milles on kliimaseade tavalistel seadetel.

Soojem välistemperatuur mõjutab sõiduulatust mingil määral positiivselt.

VälistemperatuurDeaktiveeritud kliimaseade Tavaline sõitjateruumi kliimaseade
30 °C (86 °F)95 %80 %
20 °C (68 °F)100 %90%
10 °C (50 °F)90 %80 %
0 °C (32 °F)80 %60 %
-10 °C (14 °F)70 %40 %

Tegurid, mida juht saab mõjutada

Juht peaks olema teadlik, et järgmised tegurid mõjutavad akuga läbitava vahemaa pikkust, seetõttu peaks ta sõitma energiasäästlikul viisil:

 • regulaarne laadimine
 • Eelsoojendus
 • Sõidurežiim Pure
 • Kliimaseadistused
 • kiirus ja kiirendamine
 • Funktsioon Hold
 • rehvid ja rehvirõhk.

Tabelis on kirjas ligikaudne seos püsikiiruse ja sõiduulatuse vahel. Väiksema püsikiiruse puhul on sõiduulatus pikem.

Ühtlane kiirus
100 km/h (62 mph)50 %
80 km/h (50 mph)70 %
60 km/h (37 mph)90 %
50 km/h (31 mph)100 %

 Märkus

 • Tabelites toodud väärtused kehtivad uuele autole.
 • Need ei ole absoluutsed väärtused, vaid olenevad sõiduviisist, keskkonnast ja muudest tingimustest.