Sundlukustuse ajutine* deaktiveerimine

Juhul kui keegi kavatseb autosse jääda, kuid autouksed tuleb väljastpoolt lukustada, siis tuleb sundlukustuse funktsioon ajutiselt inaktiveerida, et lukustamine seest oleks võimalik.

 Hoiatus

Ärge lubage kellelgi jääda autosse funktsiooni eelnevalt välja lülitamata, et vältida inimeste autosse lukustamise ohtu.
P5-1646-x90-function button reduced guard

Vajutage keskekraani funktsioonivaates korduvalt nuppu Piiratud valve, et sundlukustuse funktsioon ajutiselt deaktiveerida.

See tähendab ka seda, et häire liikumis- ja kallutusandurid* lülitatakse välja.

Seejärel kuvatakse keskekraanil Piiratud valve ning sundlukustus lülitatakse ajutiselt auto lukustamiseks välja.

Tavalise lukustamise puhul lülitatakse elektripistikud koheselt välja, sundlukustuse puhul on neid võimalik veel kuni 10 minutit pärast lukustamist kasutada.

Kui auto avatakse lukust ja lukustatakse uuesti, tuleb sundlukustus uuesti deaktiveerida.

Süsteem lähtestatakse mootori järgmisel käivitamisel.

  1. * Lisavarustus/tarvik.

Seotud dokumendid