Elektriliste klaasitõstukite kasutamine

Juhi ukse juhtpaneelilt saab avada ja sulgeda kõiki elektrilisi aknaid, muude uste juhtpaneelidelt avatakse ja sulgetakse vaid vastava ukse aken.

Elektrilistel akendel on muljumiskaitse. Kui muljumiskaitses tekib rike, saab katsetada lähtestamisjada.

 Hoiatus

Lapsed, muud autos viibijad ja esemed võivad liikuvate osade vahele kinni jääda.

  • Akende liikumist tuleb kogu aeg jälgida.
  • Ärge lubage lastel nuppudega mängida.
  • Ärge kunagi jätke lapsi üksi autosse.
  • Lülitage elektriakende vool alati välja: seadke auto elektrisüsteem süüteasendisse 0 ja võtke võti kaasa, kui autost lahkute.
  • Ärge kunagi pange läbi akende objekte ega kehaosi, isegi siis, kui auto elektrisüsteem on täielikult lahti ühendatud.
P5-1507 Driver's door control panel - operating
Aknatõstukite kasutamine.
  1. P5-Icon red arrow 1Kasutamine ilma auto-funktsioonita. Viige üks juhtnuppudest õrnalt üles või alla. Elektrilised aknad liiguvad üles või alla, kuni juhtnuppu paigal hoitakse.
  2. P5-Icon red arrow 2Kasutamine auto-funktsiooniga. Viige üks juhtnuppudest üles või alla lõppasendisse ja laske seejärel lahti. Aken liigub automaatselt oma lõppasendisse.

Elektriliste akende kasutamiseks peab süüde olema asendis I või II. Aknaid saab liigutada veel mõne minuti vältel pärast mootori väljalülitamist ja süüte väljalülitamist, kuid mitte pärast seda, kui mõni uks avatakse. Kasutada saab korraga vaid üht juhtseadist.

Seda võib juhtida ka kaugjuhtimispuldi või ukselingi võtmeta avamise* funktsiooniga.

 Hoiatus

Jälgige, et akende kaugjuhtimispuldiga sulgemise või võtmevaba käepidemega avamise* korral ei tekiks laste või teiste kaassõitjate muljumise ohtu.

 Märkus

Üks võimalus vältida avatud tagaakende korral pulseerivat tuulemüra on avada veidi ka esiaknad.

 Märkus

Aknaid ei saa avada suurematel kiirustel kui 180 km/h (ligikaudu 112 miili tunnis), kuid neid saab sulgeda.

Juht vastutab alati kehtivate liikluseeskirjade järgimise eest.

 Märkus

Akende liigutamine ei pruugi madalate temperatuuride korral võimalik olla.
  1. * Lisavarustus/tarvik.