Nuppudeta puutetundlikud pinnad*

Võtmeta lukustamise ja lukust avamise süsteemi korral piisab, kui kannate kaugjuhtimispulti taskus või kotis. Auto lukustatakse või avatakse lukust ukse käepidemel oleva puutetundliku pinna abil.

Puutetundlikud pinnad

Ukse käepide

Uste välimised käepidemed sisaldavad lukustamiseks pilu, sisemine käepide seevastu sisaldab lukust avamiseks puutetundlikku pinda.

P5-1519-Door handle with Touch-sensitive areas
  1. P5-Icon red circle 1Puutetundlik süvend lukustamiseks
  2. P5-Icon red circle 2Puutetundlik pind lukust avamiseks

 Märkus

Korraga tohib aktiveeritud olla ainult üks puutetundlik pind. Kui puudutate luku pinda ja võtate käepidemest kinni ühel ajal, võite anda topeltkäske. See tähendab, et soovitud toimingut (lukustamine/lukust avamine) ei käivitata või see käivitub hiljem.

Tagaluugi käepide

Tagaluugi käepidemel on kummikattega surveplaat, mida kasutatakse lukust avamiseks.

P5-1817-V60-Tailgate handle

 Märkus

Kui kaugjuhtimispult on tööulatuses, siis võib süsteem auto pesemisel aktiveeruda.
  1. * Lisavarustus/tarvik.