DivX®-video taasesitamine

Ostetud DivX nõudevideote ja -filmide taasesitamiseks tuleb see DivX Certified® -sertifikaadiga seade registreerida.
Vajutage ülavaates Seaded.
Vajutage VideoDivX® VOD ning hankige registreerimiskood.
Lisateabe saamiseks ja registreerimise lõpuleviimiseks avage veebiaadress vod.divx.com.