Liiklusmärkide teave ja funktsioon Sensus Navigation*

Kui auto on varustatud rakendusega Sensus Navigation*, loetakse kiiruse teavet navigatsiooniseadmest järgmistel juhtudel.
  • Kui süsteem tuvastab liiklusmärke, mis kaudselt vihjavad kiiruspiirangule, nt kiirteed, kahe sõidusuunaga teed ja linnapiir.
  • Kui eeldatakse, et eelnevalt tuvastatud kiiruspiirangu märk on kehtivuse kaotanud, aga uut liiklusmärki pole veel tuvastatud.

 Märkus

Teatud riikides on liiklusmärkide teabe kuvamise funktsioon* saadaval ainult koos teenusega Sensus Navigation*.

 Märkus

Kui navigeerite allalaaditud kolmanda osapoole rakenduse abil, siis kiirusteavet ei edastata.
  1. * Lisavarustus/tarvik.