Rakenduse HomeLink®*1 kasutamine

Kui HomeLink® on täielikult programmeeritud, saab seda kasutada mitme originaaljuhtimispuldi asemel.

Vajutage programmeeritud nuppu. Garaažiuks, värav, signalisatsioon vms aktiveerub (sellele võib kuluda paar sekundit). Kui nuppu hoitakse all kauem kui 20 sekundit, siis alustatakse uuesti programmeerimist. Kui nupp on alla vajutatud, siis märgutuli põleb või vilgub. Vajaduse korral võib paralleelselt HomeLink® -iga kasutada muidugi ka algseid kaugjuhtimispulte.

 Märkus

Kui süüde on välja lülitatud, töötab HomeLink® vähemalt 7 minutit.

 Märkus

HomeLink®-i ei saa kasutada, kui auto on lukustatud ja alarm* on käivitatud väljastpoolt.

 Hoiatus

  • Kui HomeLink®-i kasutatakse garaažiukse või värava juhtimiseks, veenduge, et ukse või värava liikumise ajal ei oleks mitte kedagi selle läheduses.
  • Ärge kasutage HomeLink®-i garaažiuksega, millel ei ole peatamise ja tagasipööramise ohutusfunktsioone.
  1. * Lisavarustus/tarvik.
  2. 1 Kehtib teatud mudelitel.