Kütusekulu ja CO₂-heitkogused

Teave allolevates tabelites on kooskõlas WLTP-ga (Worldwide Harmonised Light-Duty Vehicles Test Procedure), mis on rahvusvaheline katsemeetod sõidukitele, mis vastavad laborikatseteks loodud sõiduautole vastavatele sõidukitele.

Sõiduki kütusekulu mõõdetakse liitrites 100 km kohta ja süsinikdioksiidi heitmeid (CO₂) mõõdetakse CO₂ grammides kilomeetri kohta.

Selgitus
P5-1507-Icon Fuel consumption BlendedKaalutud kombineeritud väärtus. Väärtus kalkuleeritakse elektrirežiimi ja kütuserežiimi põhjal kogu sõidutsükli alusel.
P5-1507-Icon CO2grammi CO₂/km
P5-1507-Icon Fuel consumption (l/100km)liitrid / 100 km
Px-1646-Hybrid-Icon Range symbolAuto elektrirežiimi potentsiaalse sõiduulatuse ("kuni") sertifitseeritud väärtus kilomeetrites. Väärtust ei tohi võtta prognoositud sõiduulatusena ja seda on tavapärastel sõidutingimustel raske saavutada.
P5-1917-Icon City suburbLinnasõit ja linnalähisõit
P5-1917-Icon CombinedKeskmine väärtus kogu nelja sõidutsükli faasi põhjal (linnasõit, linnalähissõit, linnaväline sõitmine ja sõitmine maanteel)
P5-1507-Icon Aut transmissionAutomaatkäigukast
P5-1917-Icon lowMadal väärtus
P5-1917-Icon highKõrge väärtus

 Märkus

Kui tabelis pole kütusekulu ja heitmete andmeid, siis on need komplekti kuuluvas lisas.

 Märkus

Hübriidaku mahtuvus kahaneb selle vananemisel ja kasutamisel, mis võib tähendada sisepõlemismootori sagedasemat kasutust, suuremat kütusekulu ja elektrimootoriga läbitavat lühemat vahemaad.
P5-1507-Icon Car symbolP5-1507-Icon Fuel consumption BlendedPx-1646-Hybrid-Icon Range symbol
P5-1507-Icon CO2P5-1507-Icon Fuel consumption (l/100km)P5-1917-Icon City suburbP5-1917-Icon Combined
T6 Twin Engine (B4204T46)P5-1507-Icon Aut transmissionP5-1917-Icon low381,7631591
P5-1917-Icon high552,4521501
T8 Twin Engine (B4204T34)P5-1507-Icon Aut transmissionP5-1917-Icon low381,7631591
P5-1917-Icon high552,4521501
T8 Twin Engine Polestar (B4204T48)P5-1507-Icon Aut transmissionP5-1917-Icon high612,7501431

Ülalolevas tabelis toodud kütusekulu ja CO₂ heitkoguste väärtused ning elektrirežiimi sõiduulatused põhinevad spetsiaalsetel sõidutsüklitel (vt allpool). Auto kaal võib olenevalt varustustasemest suureneda. Koos auto koormatusega mõjutab see kütusekulu ja CO₂-heitkoguseid ning vähendab elektrirežiimi sõiduulatust. WLTP kohaselt on igal autol unikaalne kütusekulu ja CO₂-heitkoguste väärtused ning elektrirežiimi sõiduulatus olenevalt sellest, kuidas auto on varustatud. Need väärtused jäävad ülaltoodud tabelis olevate madalate ja kõrgete väärtuste vahele. Mitmel turul võite leida oma auto unikaalse kütusekulu ja CO₂-heitkoguse väärtused ning elektrirežiimi sõiduulatuse auto registreerimistunnistusest.

Auto sertifitseeritud väärtusi ei tohi tõlgendada eeldatud väärtustena. Sertifitseeritud väärtused on võrdlusväärtused, mis on saadud spetsiaalsetes sõidutsüklites (vt allpool).

Põhjuseid, miks kütusekulu on kõrgem ja elektrirežiimi sõiduulatus on väiksem kui tabelis esitatud väärtused, on mitmeid. Näiteks:

 • auto akut ei laeta korrapäraselt;
 • autos on lisavarustus, mis suurendab kaalu.
 • Sõidustiil.
 • Kui sõiduki baasversioonile paigaldatud standardsete rehvide asemele paigaldatakse teised rehvid, võib suureneda veeretakistus.
 • Mida suurem on kiirus, seda suurem on õhutakistus.
 • Kütuse kvaliteet, tee- ja liiklustingimused, ilm ja auto seisukord.

Ülal esitatud näidete kombinatsioon võib kütusekulu oluliselt suurendada.

Kütusekulu võib olla väga erinev, võrreldes sõidutsüklite profiilidega (vt allpool), mida kasutatakse auto sertifitseerimisel ja millel põhinevad tabelis esitatud väärtused. Lisateabe saamiseks vaadake viidatud eeskirju.

 Märkus

Äärmuslikud ilmaolud, haagise vedamine või sõit kõrgmäestikus ja soovitatavast madalam kütusekvaliteet on tegurid, mis võivad auto kütusekulu oluliselt suurendada.

WLTP standard

2018. aasta 1. septembris lisati uus standard auto kütusekulu väärtuste arvutamiseks. WLTP standard (Worldwide Harmonised Light-Duty Vehicles Test Procedure) kajastab igapäevase sõitmise keskmiseid sõidutingimusi. Eelmise standardiga (NEDC) võrreldes arvestab WLTP rohkem erinevaid liiklusolusid ja kiiruseid ning samuti varustust ja kaaluklasse. Kütusekulu mõjutav valikuline lisavarustus (nt kliimaseade, istmesoojendus jms) lülitatakse katsetamise ajaks välja. Uus standard peaks andma realistlikumat teavet kütusekulu, süsinikdioksiidi ja heitgaaside kohta, samuti elektriliste funktsioonide töö ulatuse kohta. Need väärtused on mõeldud eri autode võrdlemiseks ning need ei kujuta teie tavalist kütusekulu ega sõiduulatust elektrirežiimis.

Sõidutsüklite profiilid

Sõidutsükkel jäljendab tavapärast autoga sõitmist. Standard põhineb neljal erineval sõidutsükli profiilil. Need neli sõidutsükli profiilid on järgmised.

 • Linnasõit – aeglane sõitmine
 • Linnalähisõit – keskmisel kiirusel sõitmine
 • Linnaväline sõitmine – kiire sõitmine
 • Maanteel sõitmine – väga kiire sõitmine.

Iga sõidutsükli määravad erinevad tingimused, nt kiirus, kestus ja läbitud distants.

Kombineeritud sõidu ametlik väärtus, mis on näidatud tabelis, on nelja sõidutsükli tulemuste kombinatsioon vastavalt õiguslikele nõuetele.

Süsinikdioksiidi heitkoguste (CO₂-heitkogused) kindlaks määramiseks koguti nelja sõidutsükli ajal heitgaase. Heitgaase analüüsiti seejärel, et määrata kindlaks CO₂-heitkoguste väärtus.

 1. 1 Sõidurežiim PURE