Esiklaasinäidiku aktiveerimine ja deaktiveerimine*

Esiklaasinäidiku saab aktiveerida ja deaktiveerida pärast auto käivitamist.
P5-1507-Head Up Display symbol

Vajutage keskekraani funktsioonivaates nuppu Sõiduabi näidik. Nupu tuli süttib, kui funktsioon on aktiveeritud.

  1. * Lisavarustus/tarvik.