Kliima juhtnupud

Kliimaseadmesüsteemi funktsioone juhitakse keskkonsooli füüsiliste nuppudega, keskekraanilt ja tunnelkonsooli tagaosa kliima juhtnuppudega*.

Keskkonsooli füüsilised nupud

P5-1507–Climate–Physical buttons
 1. P5-Icon red circle 1Tuuleklaasisoojenduse* ja maksimaalse sulatuse nupp.
 2. P5-Icon red circle 2Tagaakna ja küljepeeglite elektrisoojenduse nupp.

Kiimarida keskekraanil

Enim kasutatavaid kliimafunktsioone saab reguleerida kliimareal.

P5-1507–Climate–Climate pane
 1. P5-Icon red circle 1Juhi ja juhi kõrvalistuja poole temperatuuri regulaatorid.
 2. P5-Icon red circle 2Soojenduse* ja ventilatsiooniga* juhi- ja juhi kõrvalistuja istme ning roolisoojenduse* juhtnupud.
 3. P5-Icon red circle 3Nupp kliimakuva avamiseks. Nupu graafika näitab aktiveeritud kliima sätet.

Kliimakuva keskekraanil

P5-1507-Icon-settings-climate

Avage kliimavaade, vajutades sümbolit kliimarea keskel.

Varustuse tasemest olenevalt saab kliimakuva jagada mitmele vahekaardile. Sakkide vahetamiseks tõmmake sõrmega paremale/vasakule või vajutage vastavat pealkirja.

Põhikliima

Lisaks kliimarea funktsioonidele saab sakil Põhikliima juhtida ka teisi peamisi kliimafunktsioone.

P5-1507–Climate–Main climate screen
 1. P5-Icon red circle 1Max, Elektriline, Taga – akende ja küljepeeglite sulatamise juhtnupud.
 2. P5-Icon red circle 2KLS – kliimaseadme juhtnupud.
 3. P5-Icon red circle 3Ringlus – õhuringluse juhtnupud.
 4. P5-Icon red circle 4Õhujaotuse juhtnupud.
 5. P5-Icon red circle 5Ventilaatori juhtnupp.
 6. P5-Icon red circle 6AUTO – kliima automaatne reguleerimine.

Seisukliima

Auto seisukliimat saab juhtida sakil Parkimiskliima.

Tunnelkonsooli tagaosas olevad kliima juhtnupud*

Kui autos on soojendusega tagaistmed*, on funktsiooni juhtimiseks tunnelkonsooli tagaosas nupud.

 1. * Lisavarustus/tarvik.