Juhiprofiili valimine

Kui keskekraan on käivitunud, näidatakse valitud juhiprofiili ekraani ülaosas. Auto järgmisel avamisel aktiveeritakse viimati kasutatud juhiprofiil. Pärast auto avamist saab juhiprofiili muuta. Kui kaugjuhtimispult on juhiprofiiliga seotud, valitakse auto käivitamisel just see.

Juhiprofiili muutmiseks on kaks moodust.

Options 1:

Kui keskekraan on käivitunud, puudutage selle ülaosas näidatava juhiprofiili nime.
Ilmub valitavate juhiprofiilide loend.
Valige soovitud juhiprofiil.
Vajutage Kinnita.
Juhiprofiil valitakse ning süsteem laadib uue juhiprofiili seaded.
Options 2:
Lohistage keskekraani ülakuva alla.
Vajutage Profiil.
Kuvatakse esimese valiku loend.
Valige soovitud juhiprofiil.
Vajutage Kinnita.
Juhiprofiil valitakse ning süsteem laadib uue juhiprofiili seaded.
Valik 3.
Lohistage keskekraani ülakuva alla.
Vajutage keskekraani ülavaates Seaded.
Vajutage SüsteemJuhiprofiilid.
Ilmub valitavate juhiprofiilide loend.
Valige soovitud juhiprofiil.
Juhiprofiil valitakse ning süsteem laadib uue juhiprofiili seaded.