Roolimisabi rajalt kõrvalekaldumise ohu korral

Roolimisabil on mitu alamfunktsiooni. Juhtimisabi teelt väljasõitmise ohu funktsioon aitab vähendada ohtu, et auto kogemata teelt välja sõidab, juhtides auto aktiivselt tagasi teele.
Funktsioonil on kaks sekkumise aktiveerimistaset.
  • Ainult roolimisabi
  • Roolimisabi koos pidurdamisega

Ainult roolimisabi

P5-1617-S90/V90-Lane keeping aid, steering assistance 1
Roolimisabi sekkumine

Roolimisabi koos pidurdamisega

P5-1617-S90/V90-Lane keeping aid, steering assistance with brake intervention 2
Roolimisabi ja pidurite sekkumine

Pidurdamine aitab olukordades, kus ainuüksi roolimisabist ei piisa. Pidurdusjõudu kohandatakse automaatselt olenevalt väljasõidu olukorrast.

Funktsioon on aktiivne, kui auto kiirus on 65–140 km/h (40–87 mph) maanteel, kus on selgelt nähtav teemärgistus.

Kaamera tuvastab maantee/sõiduraja värvitud ääristusjooni. Kui auto on sõitmas sõiduraja ääristustest üle, roolitakse auto teele tagasi. Kui roolimisabist ei piisa, rakendatakse ka pidureid.

Funktsioon ei mõjuta aga juhtimis- või pidurdamisabi, kui kasutate suunatulesid. Peale selle, kui funktsioon tuvastab, et juht roolib autot aktiivselt, lükatakse funktsiooni aktiveerimine edasi.