Tagaistme seljatugede langetamine

Tagaistme seljatugi on jaotatud kaheks osaks. Kaht osa saab eraldi ette lasta.

 Hoiatus

  • Enne sõidu alustamist reguleerige istet ja fikseerige see. Olge istme reguleerimisel ettevaatlik. Hooletu või ettevaatamatu reguleerimine võib põhjustada inimvigastusi.
  • Pika eseme vedamisel tuleb see järsu pidurduse tagajärjel kaasneva võimaliku kehavigastuse ja kahjustuste vältimiseks alati korralikult kinnitada.
  • Autosse pagasi paigutamisel ja selle eemaldamisel lülitage mootor alati välja ja rakendage seisupidur.
  • Automaatkäigukastiga autodel liigutage käigukang eksliku liigutamise vältimiseks asendisse P.

 Oluline

Istme seljatoe allalaskmisel peab tagaiste olema tühi. Ka turvavööd ei tohi olla ühendatud. Vastasel korral võivad tagaistmepolstrid viga saada.

 Oluline

Keskmise istme käetugi* tuleb enne istme allalaskmist üles tõsta.

Tagaistme alla klapitav luuk tuleb enne istme allalaskmist sulgeda.

 Märkus

Tagaistmete seljatugede täielikuks kokkuliigendamiseks võib osutuda vajalikuks esiistmete ettelükkamine ja/või seljatugede püstisuunamine.

Seljatoe langetamine

Tagaistme klappimise lihtsustamiseks peab auto seisma paigal ja vähemalt üks tagauks olema avatud.

P5-1817-V60-Manual folding rear seat_image1of2
P5-1817-V60-Manual folding rear seat_image2of2

Veenduge, et tagaistmel ei istu kedagi ja seal pole ühtegi objekti.

P5-Icon gray box 1

Langetage keskmise istme peatugi käsitsi.

P5-Icon gray box 2

Tõmmake üles seljatoe lukustuspide P5-Icon gray box A, klappides seljatuge samal ajal ette. Peatugede lukustuspidemed tõmmatakse seljatoe allalaskmisel automaatselt üles. Punane märk seljatoe riivil P5-Icon gray box B näitab, et seljatugi ei ole enam fikseeritud.

 Märkus

Kui seljatugi on langetatud, ei takista peatugi istmepadja madalamasse asendisse liigutamist. Istme materjali kahjustamise vältimiseks reguleerige allalastava istme peatugesid.
Seljatugi tuleb lukust lahti ja see tuleb horisontaalsesse asendisse lasta käsitsi.

Seljatoe tõstmine

Seljatoe viimine ülemisse asendisse toimub käsitsi.
Liigutage seljatugi üles/taha.
Vajutage seljatuge, kuni lukk läheb kinni.
Tõstke peatugesid käsitsi.
Vajadusel tõstke keskmise istme peatuge.

 Hoiatus

Kui seljatugi on üles tõstetud, ei tohi punane märgutuli enam põleda. Kui see põleb endiselt, ei ole seljatugi paika fikseerunud.

 Hoiatus

Veenduge, et tagaistme seljatugi ja peatugi on pärast ülespööramist õigesti fikseerunud.

Kui tagaistmetel on reisijaid, tuleb külgmiste istmete peatoed alati üles tõsta.

  1. * Lisavarustus/tarvik.