Lukustamine ja lukustuse avamine auto seest

Uksed ja tagaluugi saab esiuste kesklukustusnuppudega lukustada ja lukust avada.

Kesklukustus

16w17 - P5 - Central locking front door
Esiukse lukustamise ja lukust avamise nupp koos märgutulega.

Lukustuse avamine esiukse nupuga

Kõigi uste ja tagaluugi lukust avamiseks vajutage nuppu P5-1507 Central locking icon - unlock.

Lukust avamise lisameetod

16w17 - S/V90 Central locking driver doorhandle
Käepide küljeukse1 alternatiivseks lukust avamiseks.
Tõmmake ühe küljeukse käepidemest ja laske see lahti.

Kaugjuhtimispuldi seadest olenevalt tehakse lukust lahti ja avatakse kas kõik uksed või ainult valitud uks.

Selle seade muutmiseks puudutage keskekraani ülakuval nuppu SeadedMy CarLukustamineEemalt ja salongist avamine.

Lukustamine esiukse nupuga

Vajutage nuppu P5-1507 Central locking icon - lock – mõlemad esiuksed peavad olema suletud.

Kõik uksed ja tagaluuk lukustatakse.

Lukustamine tagaukse nupuga*

16w17 - P5 - Central locking rear door
Tagaukse lukustamisnupp koos märgutulega.

Tagauste lukustusnupud lukustavad vastava ukse.

Tagaukse lukust avamine

Tõmmake käepidet.
Tagauks tehakse lukust lahti ja avatakse2.
  1. 1 Joonis on illustreeriv, osad võivad olenevalt auto mudelist erineda.
  2. * Lisavarustus/tarvik.
  3. 2 Eeldusel et lapselukk ei ole aktiveeritud.