Sihtkoha määramine vaba tekstiga otsingu abil

Sihtkohta saab määrata navigeerimissüsteemis* mitmel viisil – näiteks vaba tekstiga otsinguga, mida saab teha telefoninumbrite, sihtnumbrite, tänavate, linnade, koordinaatide ja huvipunktide abil (POI1).

Keskekraani klaviatuurilt saab sisestada suurema osa tähemärke ja otsida sihtkohti.

Kaardi kuvamisel laiendage tööriistade välja, kasutades vasakul olevat allanoolt ja puudutades valikut Sea sihtk.

P5-1717-Navigation, set destination symbol
Kaardikujutis asendub vaba tekstiga otsinguga.
Sisestage otsingukasti otsingusõna või kõigepealt piirake filtriga vastete hulka.
Otsingutulemused kuvatakse juba tärkide sisestamise ajal.

Kui otsing annab soovitud tulemuse – teabe vaatamiseks puudutage tulemust ja valige see.

Kui otsing andis liiga palju tulemusi – puudutage Täpsem filter ja valige asukoht, mille lähedusest otsida, seejärel jätkake otsimist.

  • Masina ümbruses
  • Sihtkoha ümbruses – kuvatakse ainult siis, kui sisestatud on sihtkoht.
  • Piki marsruuti – kuvatakse ainult siis, kui sisestatud on sihtkoht.
  • Kaardipunkti ümbruses

Koordinaadid

Sihtkoha saab määrata ka kaardikoordinaatidega.

  • Sisestage näiteks "N 58.1234 E 12.5678" ja puudutage valikut Otsi.
Ilmakaari N, E, S ja W saab sisestada eri viisidel, nt järgmiselt:
N 58,1234   E 12,5678 (tühikutega)
N58,1234   E12,5678 (ilma tühikuteta)
58,1234N   12,5678E (ilmakaar on koordinaadi järel)
58,1234-12,5678 (sidekriipsuga ja ilma ilmakaareta)

Kui soovite võite punkti [.] asemel kasutada koma [].

  1. * Lisavarustus/tarvik.
  2. 1 Point of Interest