Eelsoojenduse ajasätte aktiveerimine ja deaktiveerimine

Eelsoojenduse/-jahutuse taimeri ajasätte saab vajadusest sõltuvalt sisse või välja lülitada.
P5-1646-S90H/V90H/XC90H–Climate–Button preconditioning timer
Taimerinupud kliimavaate vahekaardil Parkimiskliima.
Avage kliimavaade keskekraanil.
Valige vahekaart Parkimiskliima.
Ajasätte sisse-/väljalülitamiseks vajutage sätte paremal küljel olevat taimerinuppu.
Ajasäte lülitatakse sisse/välja ning nupp süttib/kustub.

 Hoiatus

Ärge kasutage eelsoojendust järgmistel juhtudel1.

  • Ventileerimata siseruumides. Kütteseadme käivitamisel võivad eralduda heitgaasid.
  • Plahvatusohtlikes piirkondades ja kergesti süttivate materjalide läheduses. Kütus, gaas, pikad rohulibled, saepuru jne võib süttida.
  • Kui kütteseadme väljalaskesüsteem võib olla ummistunud. Näiteks parempoolsesse rattakoopasse ulatuv sügav lumi võib kütteseadme ventilatsiooni ummistada.

Pidage meeles, et eelsoojenduse võib käivitada taimer, mille saab pikka aega ette seadistada.

  1. 1 Kehtib kütusel töötava soojendi korral.