Liikusmärgi teabe hoiatuste aktiveerimine või inaktiveerimine*

Liiklusmärkide teabe (RSI1) alamfunktsioon Kiirusepiirangu hoiatus on valikuline – juht võib selle alamfunktsiooni sisse või välja lülitada.

Kiirushoiatuse aktiveerimine

Valige keskekraani ülakuvas SeadedMy CarIntelliSafeRoad Sign Information.
Valige Kiirusepiirangu hoiatus.
Funktsioon aktiveeritakse ja kuvatakse kiiruspiirangu valits.

Kiirushoiatuse piiri muutmine

Juht saab valida hoiatuse saamise ettenähtud kiirusest suuremal kiirusel.

Valige keskekraani ülakuvas SeadedMy CarIntelliSafeRoad Sign Information.
Valige Kiirusepiirangu hoiatus.
Funktsioon aktiveeritakse ja kuvatakse kiiruspiirangu valits.
Reguleerige kiirushoiatuse piiri, vajutades ekraanil üles-/allanoolt.
P5-1519-Road Sign information, speed camera warning

Pidage meeles, et kui juhiekraanil kuvatakse kiiruskaamera sümbol, ei arvesta funktsioon kiirushoiatuse andmise piirangu muudatusega.

Kiirushoiatuse helisignaali aktiveerimine

Valige keskekraani ülakuvas SeadedMy CarIntelliSafeRoad Sign Information.
Valige / tühistage valik Liiklusmärgi hoiatussignaal helihoiatuse aktiveerimiseks/deaktiveerimiseks.

Aktiveeritud Liiklusmärgi hoiatussignaal hoiatab juhti ka juhul, kui üritatakse sõita vastassuunas / keelatud alale.

Aktiveerige kiiruskaamera hoiatus

Kui autos on funktsioon Sensus Navigation* ja kaardi andmed sisaldavad teavet kiiruskaamerate kohta, saab juht valida, kas kiiruskaamerale lähenedes kostab heliline hoiatus.

Valige keskekraani ülakuvas SeadedMy CarIntelliSafeRoad Sign Information.
Valige / tühistage valik Kiiruskaamera hoiatussignaal kiiruskaamera helihoiatuse aktiveerimiseks/inaktiveerimiseks.
  1. * Lisavarustus/tarvik.
  2. 1 Road Sign Information