Esitulede valgusvihu kohandamine esituledest

Esitulede valgusvihku saab lähtestada, kui lähete üle parempoolselt liikluselt vasakpoolsele liiklusele ja vastupidi. See funktsioon reguleerib esitulede valgust, et vähendada vastutulevate liiklejate pimestamise riski.
Vajutage keskekraani ülavaates Seaded.
Vajutage My CarTuled ja valgustusVälisvalgustus.
Valige Ajutine parempoolne liiklusAjutine vasakpoolne liiklus.

 Märkus

Funktsioon Active bending lights ei ole saadaval, kui esilaterna mustrit on ajutiselt kohandatud vasakpoolselt liikluselt parempoolsele liiklusele või vastupidi.