Juhiekraani seadistused

Juhi ekraani kuvamisvalikud saab määrata juhiekraani rakenduste menüüs ja keskekraani seadistuste menüüs.

Juhi ekraani rakenduse menüü sätted

P5-1746-Driver display app menu
Joonis on illustreeriv, osad võivad olenevalt auto mudelist erineda.

Rakenduste menüü avatakse ja seda juhitakse rooli parempoolse klahvistikuga.

Rakenduste menüüs saate valida, millist teavet juhi ekraanile kuvatakse
 • Pardaarvuti
 • meediumimängija
 • Telefon
 • navigatsioonisüsteem*.

Keskekraani sätted

Teabe tüübi valimine

Vajutage keskekraani ülavaates Seaded.
Vajutage My CarJuhi infoekraanJuhi infoekraani teave.

Valige, mida taustal kuvatakse.

 • Ära kuva taustal teavet
 • Kuva teave esitatava meedia kohta
 • Kuva navigatsioon ka määramata marsruudi korral

Teema valimine

Vajutage keskekraani ülavaates Seaded.
Valige My CarJuhi infoekraanKuva teemad

Valige juhiekraani teema (väljanägemine):

 • Glass
 • Minimalistic
 • Performance
 • Chrome Rings

Keele valimine

Vajutage keskekraani ülavaates Seaded.
Keele valimiseks puudutage SüsteemSüsteemi keeled ja ühikudSüsteemi keel.
Muudatus mõjutab kõikide ekraanide keelevalikut.

Need sätted on isiklikud ja salvestatakse automaatselt aktiivse juhi profiili.

 1. * Lisavarustus/tarvik.