Mootori väljalülitamine

Mootor lülitatakse välja tunnelkonsoolil oleva käivitusnupuga.

P5-OM-ALL-Start/stop switch
Tunnelkonsoolil paiknev käivitusnupp.

Mootori väljalülitamiseks toimige järgmiselt.

Keerake käivitusnuppu päripäeva ja laske see lahti – mootor lülitatakse välja. Nupp naaseb automaatselt algasendisse.

Kui automaatkäigukastiga autode käigukang pole asendis P või kui auto hakkab veerema, tehke järgmist.

Keerake nuppu päripäeva ja hoidke seda selles asendis, kuni mootor lülitatakse välja.