Kiirusehoidiku funktsioonid

Kui sõidate, saavad teid olukorrast lähtuva sobiva sõidukiiruse säilitamisel abistada mitmed juhiabisüsteemid. Siin on kokkuvõte, mis aitab neil paremini vahet teha.

Soovitame lugeda läbi kõik funktsiooniga seotud kasutusjuhendi lõigud, et olla teadlik selle piirangutest ja sellest, mida juht peaks enne süsteemi kasutamist teadma.

Kiirusepiiraja1Automaatne kiiruspiiraja*2Kiirusehoidik3Adaptiivne püsikiirushoidik*45Pilot Assist*5
Juhi ekraanil olev sümbol
P5-15w07-Speed Limit adapt symbol
P5-15w07-Speed Limit adapt symbol

+

P5-1946-Automatic Speed Limiter symbol small
P5-1507-Adaptive cruise control symbol
P5-1946-Adaptive Cruise Control symbol small
P5-1946-Pilot Assist symbol small
LühikirjeldusJuht kontrollib kiirust gaasipedaaliga, kuid kiirusepiiraja ei luba kogemata eelnevalt valitud/etteantud maksimumkiirust ületada.Automaatne kiiruspiiraja kasutab liiklusmärgi teabe*6 funktsiooni teavet, et kohandada auto maksimaalset liikumiskiirust.Kiirushoidik võimaldab juhil sõita muutumatul sõidukiirusel, mille tulemuseks võib olla pingevabam sõidukogemus, näiteks kiirteedel ja pikkade sirgetega ühtlase liiklusvooluga maanteedel.Kohanduv kiirushoidik aitab juhil hoida eesoleva sõidukiga ühtlast kiirust ja eelvalitud ajaintervalli.Pilot Assist võib aidata tänu roolimisabile hoida juhil autot sõidurajal, sh hoida ühtlast kiirust ja sobivat pikivahet.
  1. 1 Speed Limiter
  2. * Lisavarustus/tarvik.
  3. 2 Automatic Speed Limiter
  4. 3 Cruise Control
  5. 4 Adaptive Cruise Control
  6. 5 See funktsioon võib turust olenevalt olla standardvalikus või valikuline.
  7. 6 Road Sign Information