Vähendatud alarmitase*

Vähendatud alarmitase lülitab välja teatud tüüpi alarmi andurid, vältides valehäire käivitumist, nt. praamiga sõitmise ajal.

Vähendatud alarmitaseme aktiveerimise korral alarmi liikumis- ja kaldenurga andurid deaktiveeritakse. Sellisel juhul alarm autos sees toimuvale liikumisele ei reageeri.

Vähendatud alarmitase deaktiveeritakse pärast igakordset kasutamist ning see tuleb seetõttu uuesti aktiveerida.

Vähendatud alarmitaseme aktiveerimine

Vajutage keskekraani funktsioonivaates nuppu Piiratud valve.
Funktsioon on aktiivne kuni sõidu alustamiseni ning tuleb seetõttu uuesti aktiveerida.
  1. * Lisavarustus/tarvik.

Seotud dokumendid