Kapoti avamine ja sulgemine

Kapotti on võimalik avada salongis oleva hoova ning kapoti all oleva hoova abil.

Ava kapott

P5-1507 Opening hood
P5-Icon red arrow 1Tõmmake pedaalide juures asuvast hoovast, mis vabastab kapoti selle täielikult lukustatud asendist.
P5-1717-V426-Opening hood with outer handle
P5-Icon red arrow 2Liigutage kätt kapoti all olevas avas vasakult paremale, liigutage hoob üles ja küljele, et vabastada kapott lukustusest ning tõstke kapott üles.

Hoiatus - kapott pole kinni

P5-1507 Symbol General red

Kui kapott on avatud, kuvatakse juhiekraanil hoiatussümbol ning kõlab hoiatussignaal. Hoiatussignaal kordub, kui auto hakkab veerema.

 Märkus

Kui mootoriruumi kaas on nõuetekohaselt suletud, kuid sellele vaatamata ohusümbol põleb või kostab hoiatussignaal, siis võtke ühendust volitatud Volvo teenindusega.

Sulgege kapott

Tõmmake kapotti alla, kuni see hakkab oma raskuse all kukkuma.
Kui kapott peatub lukusti vastas, vajutage kapott täieliku sulgemiseni alla.

 Hoiatus

Muljumisoht! Veenduge mootoriruumi kaane sulgemisel, et keegi ei viibiks kaane sulgemisalas. Vastasel juhul on inimvigastuste oht.

 Hoiatus

Veenduge mootoriruumi kaane sulgemisel, et see lukustub õigesti. Mootoriruumi sulgumine peab olema mõlemalt poolt kuuldav.
P5-1617-S90/V90 Hood, slightly open
Kapott ei ole täielikult suletud.
P5-1617-S90/V90 Hood, closed
Kapott on täielikult suletud.

 Hoiatus

P5-1917-Open hood symbol

Ärge mitte kunagi sõitke, kui mootoriruumi kaas on avatud.

Kui see sümbol on nähtav või on mõni muu märguanne selle kohta, et kapott on lahti, peatuge kohe ja sulgege see õigesti.