Raadio ja meediumi häälega juhtimine1

Allpool on nimetatud käsud raadio ja meediumipleieri juhtimiseks.
Vajutage nuppu P5–1507–Voice control button ja lausuge üks järgmistest käskudest.
 • "Media" – käivitab meedia ja raadio dialoogiakna ja kuvab käskude näited.
 • "Play [artist]" - esitab valitud artisti muusikat.
 • "Play [loo pealkiri]" - esitab valitud loo.
 • "Play [loo pealkiri] albumilt [album]" - esitab valitud albumilt valitud loo.
 • "Play [raadiojaam]" - alustab valitud raadiokanali esitamist.
 • "Tune to [sagedus]" - esitab valitud raadiosagedust antud lainealas. Kui ükski raadioallikas pole aktiivne, lülitutakse automaatselt FM-lainepikkusele.
 • "Tune to [sagedus] [lainepikkus]" - alustab valitud sagedusalas valitud raadiosageduse esitamist.
 • "Radio" – lülitab sisse FM-raadio.
 • "Radio FM" – lülitab sisse FM-raadio.
 • DAB ” – lülitab sisse DAB-raadio*.
 • "CD" – alustab CD-lt *.taasesitamist.
 • "USB" – alustab USB-lt taasesitamist.
 • "iPod" – alustab iPod'ist taasesitamist.
 • "Bluetooth" – alustab taasesitust Bluetoothi abil ühendatud seadmest.
 • "Similar music" – esitab USB-seadmetelt esitatavale sarnast muusikat.

 Märkus

Kõik süsteemi keeled ei toeta häältuvastust. Need, mis seda teevad, on saadaval olevate süsteemi keelte loetelus P5–1507–Voice control button sümboli abil esile tõstetud. Selle kohta, kust leida teavet, lugege häältuvastuse seadistamise lõigus.
 1. 1 Kehtib teatud mudelitel.
 2. * Lisavarustus/tarvik.