Bensiin

Oluline on tankimisel kasutada õiget kütust. Bensiin on saadaval eri oktaaniarvudega, mis on kohandatud eri tüüpi sõitmise jaoks.

Kasutage ainult tuntud tootjate bensiini. Ärge kasutage kunagi kahtlase kvaliteediga kütust. Bensiin peab vastama standardile EN 228.

Bensiini identifikaator

P5-1846-All-Decal petrol
Kütusepaagi luugil olevad kleebised.

Identifikaator, mis vastab CEN-i standardile EN16942, paikneb tankeklapi siseküljel ning see esitatakse hiljemalt 12. oktoobril 2018. aastal ka vastavatel kütusepumpadel ja tankeotsikutel terves Euroopas.

Need on identifikaatorid, mis kehtivad Euroopas praeguste standardsete kütuste kohta. Bensiinimootoriga autodes tohib kasutada järgmiste identifikaatoritega bensiini:

P5-1646-x90-Sticker E5 for petrol

E5 on bensiin, milles on maksimaalselt 2,7% hapnikku ja maksimaalselt 5 mahuprotsenti etanooli.

P5-1646-x90-Sticker E10 for petrol

E10 on bensiin, milles on maksimaalselt 3,7% hapnikku ja maksimaalselt 10 mahuprotsenti etanooli.

 Oluline

  • Lubatud on kasutada kütust, mis sisaldab kuni 10 mahuprotsenti etanooli.
  • Kasutamiseks on heaks kiidetud EN 228 E10 bensiin (maksimaalselt 10 mahuprotsenti etanooli).
  • Kütus etanoolisisaldusega rohkem kui E10 (max 10 mahuprotsenti etanooli) pole lubatud, nt E85.

Oktaanarv

  • RON 95 võib kasutada tavapärasel sõitmisel.
  • RON 98 on soovitatava hea võimsuse ja madala kütusekulu tagamiseks.
  • Madalama oktaanarvuga kui RON 95 kütuse kasutamine on keelatud.

Kui temperatuur on kõrgem kui +38 °C (100 °F), soovitame kasutada kõrgeima oktaanarvuga bensiini, et saavutada kohanduv jõudlus võimalikult väikese kütusekuluga.

 Oluline

  • Katalüüsmuunduri kahjustamise vältimiseks kasutage ainult pliivaba bensiini.
  • Metall-lisandeid sisaldavat kütust ei tohi kasutada.
  • Ärge kasutage lisandeid, mida Volvo ei ole soovitanud.

Juhi ekraani sõnumid

Kui auto on pikemat aega sõitnud ainult elektrimootori jõul, siis võib kütus vananeda ning see tuleb ära tarvitada. Sellisel juhul kuvatakse juhi ekraanil järgmised teated.

TeadeSelgitus
Riknenud kütusKäivitage kütuse tarbimiseks mootorPaak sisaldab palju vananenud kütust. Kütuse tarvitamiseks käivitage mootor.
Riknenud kütusMootor käivitub, et kütust tarbidaPaak sisaldab palju vananenud kütust. Mootor käivitub automaatselt, et kütust tarbida.
Riknenud kütusTäitke kütusepaakPaak sisaldab väikeses koguses vananenud kütust. Täitke paak kogu ulatuses, et vananenud kütust lahjendada.