Tarkvara värskendamine allalaadimiskeskuse kaudu

Teatud tarkvara, nt. rakendused ja kaardid, saab uuendada allalaadimiskeskuse kaudu, kui autol on internetiühendus1.

Kui uus tarkvarauuendus on saadaval, siis kuvatakse keskekraani olekuribal see teade Saadaval on uued tarkvaravärsken- dused. Vt Kauguuenduse teenust.

Uuenduste otsimine

P5-1617-Icon-App screen-Over the air

Valige keskekraani rakenduste vaatelt Kauguuenduse teenus.

Otsing on käivitatud. Kui käivitamisest alates on juba tehtud uus otsing, siis tuleb süsteem enne uue otsingu tegemist taaskäivitada. Kui installeerimine juba toimub, siis otsingut ei tehta.

Saadaval olevate uuenduste vaatamiseks valige tarkvara valdkond.

Uuendamise alustamine

Valige üks installimissuvanditest allalaadimiskeskuse saadaval olevate uuenduste loetelus.

Algab valitud tarkvara allalaadimine.

Uuendamise saab allalaadimise etapis tühistada, selleks vajutage valitud tarkvara kõrval olevale ristile. Kui allalaadimine on lõppenud ja installeerimine alanud, siis pole uuenduse tühistamine enam võimalik.

 Märkus

Allalaadimine võib mõjutada teiste online teenuste kiirust. Allalaadimise võib tühistada ning hiljem uuesti käivitada või seada uuendamise esikohale ja lülitada välja teised online teenused, nt. internetiraadio.

 Märkus

Kui lülitate süüte välja ja lahkute autost, siis jätkatakse uuendamist siis, kui autot uuesti kasutate.
  1. 1 Interneti kasutamisel edastatakse andmeid (andmeliiklus), mille eest võidakse küsida lisatasu.