Parkimisabisüsteemi aktiveerimine või inaktiveerimine*

Parkimisabi süsteemi (PAS1) saab aktiveerida või desaktiveerida.

Eesmised ja küljeandurid aktiveeruvad mootori käivitamisel automaatselt. Tagumised andurid aktiveeritakse, kui auto veereb tahapoole või tagurdamiskäik lülitatakse sisse.

P5-1917-Park Assist System button

Sisse- või väljalülitamiseks kasutage keskekraani ülavaates olevat seda nuppu.

  • Nupu ROHELINE märgutuli – funktsioon on sisse lülitatud.
  • Nupu HALL märgutuli – funktsioon on välja lülitatud.

Kui auto on varustatud parkimisabi kaamega*, saab funktsiooni Park Assist Pilot aktiveerida või desaktiveerida ka vastava kaamera kuval.

  1. * Lisavarustus/tarvik.
  2. 1 Park Assist System