Navigatsioonisüsteemi* aktiveerimine ja inaktiveerimine

Navigatsioonisüsteem aktiveerub automaatselt juhiukse avamisel ning deaktiveerub ainult siis, kui juht väljub autost ja paneb selle lukku.

Navigeerimise aktiveerimine

P5/P6-1746-Navigation, Home view, home button
  1. P5-Icon red circle 1Navigatsioonisüsteemi paan
  2. P5-Icon red circle 2Avalehe nupp

Kuvage kaart keskekraanil, puudutades avakuval ülavaadet (1).

Kui keskekraan ei kuva navigatsioonisüsteemi paani, vajutage üks kord avalehenuppu (2) ja seejärel puudutage navigatsioonisüsteemi (1) paani.

Pärast seda kuvatakse ekraanile selle piirkonna kaart, kust hetkel viibite ning millel auto asukoht on tähistatud sinise kolmnurgaga.

P5-1507-Navigation, launch fullscreen icon

Puudutage seda sümbolit, et kuvada kaardikujutis tervel keskekraanil.

 Hoiatus

Pange tähele järgmist.

  • Suunake kogu oma tähelepanu liiklusele ning keskenduge ainult auto juhtimisele.
  • Järgige kõiki liikluseeskirju ja sõitke ettevaatlikult.
  • Sõidutingimusi mõjutava ilmastiku või aastaaja tõttu ei tarvitse kõik soovitused olla usaldusväärsed.

Navigeerimise deaktiveerimine

Navigatsioonisüsteemi ei saa välja lülitada, vaid see töötab taustal edasi. Väljalülitamine toimub vaid autost lahkumisel ja uste lukustamisel.

 Märkus

Navigatsioonisüsteemi on võimalik kasutada ka siis, kui mootor on väljalülitatud. Aku teatud piirini tühjenedes lülitub süsteem välja.
  1. * Lisavarustus/tarvik.