Näpunäited Bluetooth-ühenduse kasutamiseks

Kui teil puudub ühendus või funktsionaalsus auto ja Bluetooth-seadme vahel ei toimi ootuspäraselt, võib abi olla järgmistest näpunäidetest.

Mobiilsideseadme ühendamine autoga Bluetooth kaudu

Kui teil tekib mobiilsideseadme ühendamisel autoga Bluetooth kaudu probleeme, tehke järgmist.

 • Kontrollige, kas seadme aku on piisavalt täis (aku laetuse tase võiks olla vähemalt 50%)
 • Kontrollige, kas seadmes ja autos on Bluetooth sisse lülitatud
 • Kontrollige, kas olete loonud Bluetooth-ühenduse ja ühendatud auto kasutatava seadmega
 • Kui võimalik, üritage ühendada Bluetooth kaudu autoga mõni muu seade, et kontrollida, kas probleem on seadmes või autos

Kui probleem ei kao, tehke järgmist.

 1. Kustutage autos Bluetooth sätetest kõik varem lisatud seadmed
 2. Taaskäivitage seade, mida soovite ühendada
 3. Üritage seadet uuesti ühendada

Meedia taasesitamine Bluetooth kaudu

Kui teil on probleeme meedia taasesitamisega autos mobiilsideseadme kaudu, tehke järgmist.

 • Üritage taaskäivitada rakendus või allikas, kust meediat taasesitate
 • Esitades meediat mobiilsideseadmes mõnest muust allikast saate kontrollida, kas probleem on allikas või seadmes
 • Muutke seadme asendit ja kontrollige, kas taasesitamine toimib paremini
 • Sulgege taustal avatud rakendused
 • Taaskäivitage seade, kust soovite meediat taasesitada

Kui ükski ülaltoodud variantidest ei aita, kontrollige Bluetooth-ühendust mobiilsideseadme ja auto vahel. Vt jaotist „Mobiilsideseadme ühendamine autoga Bluetooth kaudu”.

Helitugevus

Kui avastate, et helitugevus on Bluetooth kaudu vabakäefunktsiooni kasutades oodatavast madalam, kontrollige esmalt, kas muuta tuleb helisätteid mobiilsideseadmes, enne kui autos heli juurde keerate.

 Märkus

Mõne telefoni puhul on vajalik seada telefoni Bluetoothhelitugevus käsitsi 100% tasemeni, et helitugevus oleks autos piisavalt kõrge. Selline seadistus on vajalik iga ühendatud telefoni jaoks. Seadistus tuleb teha üks kord kõnede ja üks kord meedia voogedastuse jaoks. Süsteem peab seejärel seadistuse meeles ning seda ei ole vaja telefoni igakordsel ühendamisel korrata.