Kliimaseade – andurid

Kliimaseadmesüsteemil on mitu andurit, mille abil auto kliimat reguleeritakse.

Andurite paigutus

P5-1846-S60/V60–Climate–Sensors
  1. P5-Icon red circle 1Päikeseandur – näidikuploki ülaosas.
  2. P5-Icon red circle 2Niiskusandur – salongi tahavaatepeegli korpuses.
  3. P5-Icon red circle 3Välistemperatuuri andur – parempoolsel küljepeeglil.
  4. P5-Icon red circle 4Salongi temperatuuriandur – kasutatakse keskkonsooli füüsiliste nuppudega.

 Märkus

Ärge katke kinni ega blokeerige andureid rõivaste ega muude esemetega.

Õhukvaliteedisüsteemi Interior Air Quality System* kuulub ka õhukvaliteediandur, mis on paigaldatud kliimaseadme õhusissepääsuossa.

  1. * Lisavarustus/tarvik.