Funktsioonid Hold ja Charge

Teatud juhtudel võib sõidu ajal hübriidaku laetusastme haldamine tulla kasuks. See on võimalik funktsioonidega Hold ja Charge.

Funktsioonid Hold ja Charge on saadaval kõikides sõidurežiimides. Funktsioonid tühistatakse, kui sõidurežiim Pure aktiveeritakse.

Funktsioonide Hold ja Charge funktsiooninupud

Funktsioonid aktiveeritakse keskekraani funktsioonivaates.

Hold

P5-1646-x90 hybrid-function button Hold in centerdisplay

Akut hoitakse hiljem kasutamiseks.

Funktsioon säilitab hübriidakut elektritoitel sõitmiseks ja säästab saadaolevat elektrit hilisemaks nt linnakeskkonnas või elurajoonis sõitmiseks.

Tühja aku korral töötab auto nagu tavapärane hübriidauto, kus lisaks pidurdamisel genereeritud energia taaskasutamisele käivitab auto aku laetuse säilitamiseks sisepõlemismootori sagedamini.

Charge

P5-1646-x90 hybrid-function button Charge in centerdisplay

Mootor laadib hübriidakut.

Funktsioon laeb hübriidakut sisepõlemismootori abil, et kasutada hiljem elektritoidet.

Juhi ekraanil olevad sümbolid

P5-15w19 - Drivemode SAVE lock
Kui säilitamisfunktsioon on aktiveeritud, kuvatakse hübriidakumõõdikul sümbol P5-15w19 - Hybridbattery indicator lock.
P5-1717-XC60H-CHARGE symbol in hybrid battery gauge
Kui laadimisfunktsioon on aktiveeritud, kuvatakse hübriidakumõõdikul sümbol P5-1717-XC60H-CHARGE bolt textsymbol.