Kaitsme vahetamine

Takistamaks auto elektrisüsteemi kahjustumist lühiühenduse või ülekoormuse tõttu on kõik erinevad elektrilised funktsioonid ja komponendid kaitstud terve rea kaitsmetega.
Kaitsme asukohta vaata kaitsmeloendist.
Tõmmake kaitse välja ja vaata külje pealt, kas kaarduv traat on läbi põlenud.
Sellisel juhul vahetage välja uue, sama värvi ja samasuguse ampritähistusega kaitsme vastu.

 Hoiatus

Ärge kasutage kaitsme vahetamisel kõrvalist eset ega ettenähtust suurema voolutugevusega kaitset. See võib elektrisüsteemi oluliselt kahjustada ja põhjustada tuleohtu.

 Hoiatus

Kui soovite teavet kaitsmete kohta, mida pole kasutusjuhendis kirjeldatud, võtke ühendust Volvo volitatud teenindusega. Kui kaitsmeid ei vahetata õigesti, võib see elektrisüsteeme tõsiselt kahjustada.