Puhastiharjade seadmine hooldusasendisse

Mõnel juhul tuleb tuuleklaasi puhastiharjad seada hooldusasendisse (vertikaalne asend), nt siis, kui neid vahetatakse.
P5-1507-Service position wiper blades
Tuuleklaasi puhastiharjad teenindusasendis.

Selleks et tuuleklaasi puhastiharju oleks võimalik vahetada, puhastada või tõsta (nt jää eemaldamiseks tuuleklaasilt), peavad need olema hooldusasendis.

 Oluline

Enne klaasipuhasti harjade seadmist tööasendisse veenduge, et need ei ole kinni külmunud.

Hooldusrežiimi aktiveerimine/deaktiveerimine

Hooldusrežiimi saab aktiveerida/deaktiveerida, kui auto seisab paigal ja tuuleklaasi puhastid on välja lülitatud. Hooldusrežiimi saab aktiveerida/inaktiveerida keskekraani funktsioonivaate kaudu.

P5-1507-Serviceposition-button

Vajutage nuppu Klaasipuhasti hooldusasend. Kui teenindusrežiim on aktiivne, süttib nupu märgutuli. Aktiveerimisel liiguvad klaasipuhastid hooldusasendisse. Hooldusrežiimi deaktiveerimiseks vajutage uuesti nuppu Klaasipuhasti hooldusasend. Kui teenindusrežiim on inaktiveeritud, kustub nupu märgutuli.

Klaasipuhastid väljuvad hooldusasendist ka järgmistel juhtudel.

  • Tuuleklaasi puhastamine on aktiveeritud.
  • Tuuleklaasi pesurid on aktiveeritud.
  • Vihmaandur aktiveerus.
  • Autoga sõidetakse minema.

 Oluline

Kui tööasendis olevad klaasipuhastid on tuuleklaasilt üles klapitud, tuleb need enne puhastamise, pesemise või vihmaanduri käivitamist ja enne sõidu alustamist tuuleklaasile tagasi alla klappida. See on vajalik mootoriruumi kaane värvi kriimustamise vältimiseks.