Rakenduse Android Auto* kasutamine

Rakenduse Android Auto kasutamiseks peab rakendus olema installitud teie Android-seadmesse ja seade peab olema ühendatud auto USB-sisendiga.

 Märkus

Android Auto installimiseks peab autos olema kaks USB-porti (USB-jaotur)*. Kui autos on ainult üks USB-port, ei saa rakendust Android Auto kasutada.

Esimest korda ühendatud i Android

Ühendage Android-seade valge raamiga USB-sisendisse.
Lugege hüpikaknas kuvatavat teavet ja vajutage nuppu OK.
Vajutage rakenduste vaates Android Auto.
Lugege tingimused ja nõuded läbi ning vajutage ühendamiseks Luba.
Avatakse alamvaade koos Android Auto-ga, samuti kuvatakse ühilduvad rakendused.
Vajutage soovitud rakendusel.
Rakendus käivitatakse.

Varasemalt ühendatud Android

Ühendage seade valge raamiga USB-sisendisse.
Kui valitakse automaatse käivituse säte, kuvatakse seadme nimi.
Puudutage seadme nime; avaneb Android Auto alamvaade ja kuvatakse ühilduvad rakendused.
Kui automaatne käivitus ei ole valitud, siis avage Android Auto rakenduste kuvast.
Avatakse alamvaade koos Android Auto-ga, samuti kuvatakse ühilduvad rakendused.
Vajutage soovitud rakendusel.
Rakendus käivitatakse.

Kui samast alamvaatest avatakse mõni teine rakendus, töötab Android Auto taustal edasi. Selleks, et Android Auto-d uuesti alamvaates kuvada, vajutage rakenduste kuvas Android Auto ikoonile.

  1. * Lisavarustus/tarvik.