Kliimaseadme häälega juhtimine1

Kliimaseadme hääljuhtimiskäsud, nt temperatuuri muutmiseks, istmesoojenduse* aktiveerimiseks või ventilaatori puhumistaseme muutmiseks.
Vajutage P5–1507–Voice control button ja lausuge üks järgmistest käsklustest.
 • "Climate" – käivitab kliimaseadme dialoogiakna ja kuvab käskude näited.
 • "Set temperature to X degrees" ─ määrab soovitud temperatuuri.
 • "Raise temperature"/"Lower temperature" ─ suurendab/vähendab temperatuuriseadet ühe astme võrra.
 • "Sync temperature" – sünkroonib auto kõigi kliimavööndite temperatuurid juhipoolse temperatuuri järgi.
 • "Air on feet"/"Air on body" ─ avab soovitud õhuvoolu.
 • "Air on feet off"/"Air on body off" ─ sulgeb soovitud õhuvoolu.
 • "Set fan to max"/"Turn off fan" ─ määrab õhuvoolu seadeks Max/Off.
 • "Raise fan speed"/"Lower fan speed" ─ suurendab/vähendab ventilaatori taset ühe astme võrra.
 • "Turn on auto" – aktiveerib automaatse kliima reguleerimise.
 • "Air condition on"/"Air condition off" ─ aktiveerib/inaktiveerib kliimaseadme.
 • "Recirculation on"/"Recirculation off" ─ aktiveerib/inaktiveerib õhuringluse.
 • "Turn on defroster "/"Turn off defroster" ─ aktiveerib/deaktiveerib akende ja küljepeeglite soojenduse.
 • "Turn on max defroster"/"Turn max defroster off" ─ aktiveerib/inaktiveerib maksimaalse sulatuse.
 • "Turn on electric defroster"/"Turn off electric defroster" ─ aktiveerib/inaktiveerib tuuleklaasisoojenduse*.
 • Turn on rear defrosterTurn off rear defroster ─ aktiveerib/inaktiveerib tagaakna ja küljepeeglite soojenduse.
 • "Turn steering wheel heat on"/"Turn steering wheel heat off" ─ aktiveerib/inaktiveerib roolisoojenduse*.
 • "Raise steering wheel heat"/"Lower steering wheel heat" ─ suurendab/vähendab roolisoojenduse seadet* ühe astme võrra.
 • "Turn on seat heat"/"Turn off seat heat" ─ aktiveerib/inaktiveerib istmesoojenduse*.
 • "Raise seat heat"/"Lower seat heat" ─ suurendab/vähendab istmesoojenduse seadet* ühe astme võrra.
 • "Turn on seat ventilation"/"Turn off seat ventilation" ─ aktiveerib/inaktiveerib istmeventilatsiooni*.
 • "Raise seat ventilation"/"Lower seat ventilation" ─ suurendab/vähendab istmeventilatsiooni seadet* ühe astme võrra.

 Märkus

Kõik süsteemi keeled ei toeta häältuvastust. Need, mis seda teevad, on saadaval olevate süsteemi keelte loetelus P5–1507–Voice control button sümboli abil esile tõstetud. Selle kohta, kust leida teavet, lugege häältuvastuse seadistamise lõigus.
 1. 1 Kehtib teatud mudelitel.
 2. * Lisavarustus/tarvik.