Volvo On Call* PIN-kood

Turvalisuse eesmärgil kasutatakse PIN-koodi isiku tuvastamiseks, kellel on õigus konkreetses autos Volvo On Call-i teenuseid kasutada.

Volitatud Volvo edasimüüja või Volvo On Call teeninduskeskus genereerib neljakohalise PIN-koodi automaatselt. Kood saadetakse auto omanikule, et tuvastada teatud Volvo On Call teenustele juurdepääsuõigusega isikuid.

Teenuse Volvo On Call PIN-koodi kasutamine

Teenuse Volvo On Call PIN-koodi läheb turbe eesmärgil vaja järgmiste teenuste kasutamisel.

  • Looge ühendus Volvo On Call rakenduse ja auto vahel.
  • Ukse avamine kaugühenduse kaudu Volvo On Call klienditeeninduse1 abil.
  • Ärandatud auto jälgimine Volvo On Call klienditeeninduse1 kaudu.
  • Auto rakendusele uute kasutajate loomine.
  • Rakenduses teenuse Volvo On Call tellimuse tühistamine, nt omanikuvahetuse korral.

Kui olete PIN-koodi unustanud või soovite seda vahetada

Kui olete PIN-koodi unustanud või seda tuleb muuta (nt kui ostate Volvo On Calli rakendusega kasutatud auto) võtke ühendust

  • edasimüüja või
  • Volvo On Call klienditeenindusega1 nupu ON CALL või rakenduse Volvo On Call abil või helistage.

Autoomanikule saadetakse uus kood.

Rakendusse Volvo On Call on korduvalt vale PIN-kood sisestatud

Kui kümme korda järjest on sisestatud vale PIN-kood, lukustatakse konto. Rakenduse uuesti kasutamiseks tuleb valida uus PIN-kood ning luua uus rakenduse konto, milleks järgige eelmise konto loomisega samu toiminguid.

Volvo ID parooli ja Volvo On Call PIN-koodi erinevus

Volvo ID parooli läheb tarvis rakendusse Volvo On Call sisselogimiseks. Volvo On Call PIN-kood on nelja numbriga kood, mida kasutatakse eelnimetatud teenustes. PIN-kood näitab, et kasutajal on vajalikud õigused.

  1. * Lisavarustus/tarvik.
  2. 1 Saada olevad teenused olenevad riigist.