Funktsiooni Connected Safety sisse- või väljalülitamine

Funktsioon Connected Safety tuleb aktiveerida, et see saaks teeoludega seotud teavet teiste sõidukitega jagada. Kui te ei soovi teavet jagada, võib funktsiooni välja lülitada.
P5-1617-Connected Safety symbol On/Off

Sisse- või väljalülitamiseks kasutage keskekraani ülavaates olevat seda nuppu.

  • Nupu ROHELINE märgutuli – funktsioon on sisse lülitatud.
  • Nupu HALL märgutuli – funktsioon on välja lülitatud.

Kui funktsioon on aktiveeritud, peab juht enne internetiühenduse1 loomist kinnitama ekraanil kuvatud spetsiaalsed tingimused. Näiteks peab juht nõustuma, et tema mobiiltelefoni kaudu saadetakse autost andmeid.

Interneti-ühenduse puudumine ei takista juhi teavitamist libeda teelõigu tuvastamisel. Funktsiooni Connected Safety täielikuks tööks peab auto olema ühendatud Internetiga.

  1. 1 Interneti kasutamisel edastatakse andmeid (andmeliiklus), mille eest võidakse küsida lisatasu.