Seisukliima

Seisukliima on üldine mõiste, mida kasutatakse mitmesuguste funktsioonide kohta, mis parandavad salongi kliimat auto seismise ajal, nt eelsoojendus.
P5-1507-Icon-settings-climate

Seisukliimaseadme funktsioone juhitakse keskekraani kliimavaate suvandiga Parkimiskliima. Avage kliimavaade, vajutades sümbolit kliimarea keskel.