Hübriidaku laadimine

Lisaks kütusepaagile, nagu tavalisel autol, on see auto varustatud ka vahetatava liitiumioon-tüüpi akuga (nn hübriidakuga).

Hübriidakut laetakse laadimiskaabli abil, mis asub pakiruumis olevas panipaigas.

 Märkus

Volvo soovitab kasutada nõuetele IEC 62196 ja IEC 61851 vastavat temperatuurijälgimisvõimalusega laadimisjuhet.

Hübriidaku laadimisaeg sõltub kasutatavast laadimisvoolust.

 Märkus

Aja möödudes ja kasutuse käigus hübriidaku mahutavus väheneb veidi, mis võib tähendada bensiinimootori sagedasemat kasutust ja pisut suuremat kütusekulu.

 Hoiatus

Hübriidakut tohib välja vahetada ainult teeninduses ─ soovitame pöörduda volitatud Volvo teenindusse.
P5-1519-XC90 Hybrid - Charging
Laadimiskaabli käepide ja laadimispesa.
Laadimise olekut tähistatakse kolmel järgmisel viisil.
  • Laadimiskaabli juhtseadme näidikud.
  • Auto laadimispesa näidik.
  • Juhi ekraani joonis ja tekst.

Käivitusakut laetakse, kui hübriidaku laeb, ja laadimine lõpetatakse, kui hübriidaku on täielikult laetud.

Kui hübriidaku temperatuur on vähem kui -10 ºC (14 ºF) või rohkem kui 40 ºC (104 ºF), siis võib see tähendada, et mõned auto funktsioonid on muutunud või kättesaamatud, kuna hübriidakude mahutavus väheneb väljaspool nimetatud temperatuuride vahemikku.

Elektrimootorit ei sa kasutada, kui aku temperatuur on liiga madal või liiga kõrge. Kui sellisel juhul valite PURE, käivitub sisepõlemismootor.

Laadimine paigaldatud juhtseadmega vastavuses režiimiga 31

Mõnes riigis paigaldatakse juhtseade laadimisjaama, mis on ühendatud vooluvõrku. Sel juhul ei ole laadimiskaablil oma juhtseadet. Seetõttu kasutage laadimisjaama laadimiskaablit ja järgige laadimisjaamas olevaid juhiseid.

Bensiinimootoriga laadimine

P5-1717-ALL hybrid-Hybrid meter charging change values
Auto genereerib aku jaoks voolu ja akut laetakse nt siis, kui vajutate õrnalt piduripedaali või pidurdate kallakust alla sõites mootoriga.

Auto võib genereerida toidet ka hübriidaku jaoks ja akut laetakse.

  • Hübriidakut laetakse, kui vajutate õrnalt piduripedaali. Seejärel teisendatakse auto kineetiline energia elektrienergiaks, mida kasutatakse hübriidaku laadimiseks.
  • Kui käigukang on asendis B, kasutab auto gaasipedaali vabastamisel pidurdamiseks elektrimootorit ja samal ajal toimub hübriidaku laadimine.
  • Hübriidakut võib laadida ka auto sisepõlemismootori abil.
  1. 1 Euroopa standard – EN 61851-1.