Rooli juhtnupud ja signaal

Roolil on helisignaal ja juhtnupud nt juhi tugisüsteemide ja häältuvastuse jaoks.

P5-1917-Steering wheel with numbering
Roolil asuvad klahvistikud ja labad*
  1. P5-Icon red circle 1Juhi tugisüsteemide juhtnupud1/>
  2. P5-Icon red circle 2 Laba* käsitsi käiguvahetuseks automaatkäigukastiga.
  3. P5-Icon red circle 3Nupud hääljuhtimiseks ning menüü, sõnumite ja telefoni juhtimiseks.

Helisignaal

P5-1817-S90-V90-Horn, steering wheel
Helisignaal asub rooli keskel.
  1. * Lisavarustus/tarvik.
  2. 1 Kiiruspiirik, püsikiirushoidik, kohanduv kiirushoidik* pikivahe hoiatus* ja Pilot Assist.