Rakenduse Apple® CarPlay®* kasutamine

Rakenduse CarPlay kasutamiseks peab iOS-seadmes olema aktiveeritud Siri hääljuhtimine. Seade vajab kõikide funktsioonide toimimiseks ka Interneti-ühendust Wi-Fi või mobiilivõrgu vahendusel.

iOS-seadme ühendamine ja CarPlay käivitamine

 Märkus

Rakendust CarPlay saab kasutada ainult siis, kui Bluetooth on välja lülitatud. Autoga Bluetooth-i vahendusel ühendatud telefoni või meediumimängijat saab seega kasutada ainult siis, kui CarPlay on aktiivne. Auto rakenduste Internetti ühendamiseks on vajalik alternatiivne Interneti-allikas. Kasutage Wi-Fi-ühendust või autosse sisse ehitatud modemit*.
CarPlay käivitamiseks iOS-seadmest, mida pole varem ühendatud
Ühendage CarPlay toega iOS-seade USB-pessa. Kui autos on kaks USB-pesa, tuleb kasutada valge raamiga pesa.
Lugege tingimused ja nõuded läbi ning vajutage ühendamiseks Luba.
Avatakse alamvaade koos CarPlay-ga, samuti kuvatakse ühilduvad rakendused.
Vajutage soovitud rakendusel.
Rakendus käivitatakse.

Käivitamine CarPlay

CarPlay käivitamiseks iOS-seadmest, mida on varem ühendatud
Ühendage iOS-seade USB-pessa. Kui autos on kaks USB-pesa, tuleb kasutada valge raamiga pesa.
Kui valitakse automaatse käivituse säte, kuvatakse seadme nimi. Automaatselt avaneb paan CarPlayga, kui iOS-seadme ühendamisel kuvatakse avakuva.
Kui CarPlayga paan ei avane automaatselt, puudutage seadme nime. Avatakse alamvaade koos CarPlay-ga, samuti kuvatakse ühilduvad rakendused.
Kui samal paanil on aktiivne rakendus, puudutage rakenduse vaates valikut Apple CarPlay.
Avatakse alamvaade koos CarPlay-ga, samuti kuvatakse ühilduvad rakendused.
Vajutage soovitud rakendusel.
Rakendus käivitatakse.

Muu rakenduse käivitamisel või kui muu rakendus on ühendamise ajal samal paanil juba aktiivne, käivitub CarPlay taustal. Selleks, et CarPlay-d uuesti alamvaates kuvada, vajutage rakenduste kuvas CarPlay ikoonile.

CarPlay ja iPod ühenduste vahetamine

CarPlay pealt iPod-i peale

Vajutage ülavaates Seaded.
Minge menüüsse SideApple CarPlay.
Eemaldage iOS seadme USB kaudu ühendamisel CarPlay automaatse käivituse märgistus.
Ühendage lahti ning ühendage iOS seade USB sisendisse.
Avage rakendusevaates rakendus iPod.

iPod pealt CarPlay-i peale

Vajutage rakenduste vaates Apple CarPlay.
Lugege hüpikaknas kuvatavat teavet ja vajutage nuppu OK.
Ühendage lahti ning ühendage iOS seade USB sisendisse.
Avatakse alamvaade koos Apple CarPlayga, samuti kuvatakse ühilduvad rakendused1.
  1. * Lisavarustus/tarvik.
  2. 1 Apple, CarPlay, iPhone ja iPod on ettevõttele Apple Inc. kuuluvad registreeritud kaubamärgid.