Tahavaatepeegli pimestuskaitse reguleerimine

Tagant tulev ere valgus võib peegelduda tahavaatepeeglitest ja pimestada juhti. Kasutage pimestuskaitset, kui tagant tuleva auto tuled pimestavad.

Käsitsi pimestuskaitse

Tahavaatepeegli (reisijateruumis) hämardamiseks on nupp peegli alumises servas.

P5-1507 Interior rear view mirror
  1. P5-Icon red circle 1Käsitsi pimestuskaitse juhtelement.
Pimestuskaitse kasutamiseks viige juhtelement salongi poole.
Normaalasendisse naasmiseks viige juhtelementi tuuleklaasi poole.

Käsitsi pimestuskaitse reguleerimine pole saadaval automaatse pimestuskaitse korral.

Automaatne pimestuskaitse*

Tahavaatepeeglid ja küljepeeglid aktiveerivad automaatselt taganttuleva ereda valguse pimestuskaitse. Automaatne tumendamine on sõidu ajal alati aktiveeritud, erandiks on tagurdamine.

 Märkus

Tundlikkuse muutmise korral ei ole hämardumine kohe märgatav, vaid see toimub aja jooksul.

Pimestuskaitse tundlikkus mõjutab nii tahavaatepeeglit kui ka külgpeegleid.

Pimestuskaitse tundlikkuse muutmiseks tehke järgmist.

Vajutage keskekraani ülavaates Seaded.
Vajutage My CarPeeglid ja mugavus.
Valige Peegli automaatne tuhmistamine valikus Normaalne, Tume või Hele.

Sisemisel tahavaatepeeglil on kaks andurit – üks ettepoole ja teine tahapoole suunatud – mis töötavad koos pimestava valguse tuvastamiseks ja kõrvaldamiseks. Ettepoole suunatud andur tuvastab ümbritsevat valgust ja tahapoole suunatud andur taga sõitvate autode sõidutulesid.

Külgpeeglite automaatse pimestuskaitsega varustamiseks peab see funktsioon olema kasutusel ka salongi tahavaatepeeglil.

 Märkus

Kui andureid varjavad näiteks parkimisload, transponderid, päikesesirmid või istmetel või pakiruumis olevad esemed selliselt, et valgus anduriteni ei pääse, väheneb tahavaatepeeglite pimestuskaitse funktsioon.
  1. * Lisavarustus/tarvik.