Juhiprofiilid

Auto paljusid sätteid saab kohandada juhi eelistuste järgi ja siis salvestada juhiprofiili.

Personaalsed seaded salvestatakse automaatselt aktiivsesse juhiprofiili. Iga võtme saab siduda juhiprofiiliga. Kui seotud võtit kasutatakse, kohandatakse auto vastava juhiprofiili seadetega.

Millised sätted juhiprofiilidesse salvestatakse?

Paljud autos määratud sätted salvestatakse automaatselt aktiivsesse juhiprofiili, kui profiil pole kaitstud. Auto määratud sätted on kas isiklikud või üldised. Juhiprofiili alla salvestatakse ainult isiklikud seadistused.

Juhiprofiili salvestatavad seadistused hõlmavad muu hulgas ekraanide, peeglite, esiistmete, navigatsioonisüsteemi*, heli- ja meediumisüsteemi, keele ning hääljuhtimise seadistusi.

Mõnesid seadistusi, nn üldiseid seadistusi saab muuta, aga juhiprofiili alla neid ei salvestata. Üldistes seadistustes tehtud muudatused mõjutavad kõiki profiile.

Üldised seadistused

Juhiprofiili vahetades üldiseid seadistusi ja parameetreid ei muudeta. Need jäävad samaks, olenemata aktiivsest juhiprofiilist.

Üldiste seadistuste alla kuulub näiteks klaviatuuri paigutuse seadistus. Kui juhiprofiililt X soovitakse täiendavaid klaviatuurikeeli lisada, jäävad need kasutusele ka siis, kui kasutate juhiprofiili Y. Klaviatuuri paigutus ei salvestata kindla juhiprofiili, vaid üldiste seadistuste alla.

Personaalsed seadistused

Kui juhiprofiili X kasutatakse nt keskekraani heleduse seadistamiseks, ei mõjuta tehtud seadistused juhiprofiili Y. Seadistus salvestatakse juhiprofiili X alla – heleduse seadistamine on isiklik.

  1. * Lisavarustus/tarvik.

Seotud dokumendid