Kaartide värskendamine Interneti-ühendusega autos

Internetiühendusega autos saab navigatsioonisüsteemi* kaarte värskendada1.
P5-1507-Navigation, Over the Air map update
Kauguuendamise põhimõte.
P5-1617-Icon-App screen-Over the air
Vajutage rakenduste vaates Kauguuenduse teenus.
Rakendus käivitatakse ja Kaardid kuvab valitud kodupiirkonna jaoks olemas olevate kaardiuuenduste arvu. Arv jääb nähtavaks seni, kui sooritate uue uuendusteotsingu või kui uuendused installitakse.
Vajutage Kaardid.
Vajuta Paigalda ja seejärel Kinnita.
Algab valitud kaardi/kaardiuuenduse installimine.

Lisateabe saamiseks vaadake tugiinfot aadressil www.volvocars.com või võtke ühendust Volvo müügiesindusega.

Kaardiandmete automaatne uuendamine

Kodupiirkonna automaatse uuendamise saate valida allalaadimiskeskusest.
Vajutage rakenduste vaates Kauguuenduse teenus.
Vajutage Kaardid.
Kaardiandmete automaatse uuendamise saate valida vaid kodupiirkonna jaoks. Kui kodupiirkond on valimata, vajutage piirkonna suurendamiseks allanoolt.
Kuvatakse detailne kaart.
Vajutage Määra kodualaks.
Seejärel kerige piirkondade loendi ülaossa, kust leiate parasjagu valitud kodupiirkonna.
Kodupiirkonna laiendamiseks vajutage allanoolt.
Tähistage märkeruut Autom värsk:.
Kui auto on ühendatud Internetiga ja kaardi uuendus on saadaval, laaditakse see automaatselt autosse alla.

Kui poolelioleva kaardi allalaadimine tühistatakse

Kui kaardi allalaadimine algas, aga auto süüde lülitati välja enne allalaadimise lõpuleviimist, siis toiming peatub ning jätkub auto uuesti käivitamisel ja Internetiga ühendamisel.

Kui vähemalt üks värskendus jäi valimata või rakendamata, siis võivad värskendusfailid olla otse autosse laadimiseks liiga suured. Sellisel juhul võite failid autosse installimiseks laadida USB-seadmesse.

  1. * Lisavarustus/tarvik.
  2. 1 See funktsioon toimib ainult teatud riikides.