Kohanduva püsikiirusehoidja valimine ja aktiveerimine*1

Juhul kui soovite kiirust ja pikivahet kontrollida, tuleb kohanduv püsikiirusehoidja (ACC2) esmalt valida ning seejärel aktiveerida.
P5-1507-Adaptive Cruise Control, setting cruise control in standby mode
Funktsiooni käivitamiseks on vajalikud järgmised tingimused.
  • Juhi turvavöö peab olema kinnitatud ja uks suletud.
  • Auto ees peab sobivas kauguses liikuma muu sõiduk (sihtsõiduk) või liikumiskiirus peab olema vähemalt 15 km/h (9 mph).
  • Manuaalkäigukastiga autode korral. Sõidukiirus peab jääma alla 30 km/h (20 miili tunnis).
Vajutage roolinuppu ◀ (2) või ▶ (3), et kerida kohanduva püsikiirusehoidja sümboli P5-1507-Cruise Control symbol in text 2 (4) juurde.
Sümbol on hall – kohanduv püsikiirusehoidja on ooterežiimis.
Kui valitud on kiirusepiiraja – aktiveerimiseks vajutage roolinuppu P5-1507-Cruise Control, speed limiter, activates speed limiter and stores current speed symbol 5x3,5 (1).
Sümbol on valge – kiirusepiiraja on käivitatud ja praegune kiirus on salvestatud maksimaalse kiirusena.

Kohanduva püsikiirusehoidja uuesti aktiveerimine viimasele salvestatud kiirusele

Kui valitud on kohanduv püsikiirusehoidja – aktiveerimiseks vajutage roolinuppu P5-1507-Cruise control, speed limiter, activates speed limiter from standby mode symbol 5x3,5.
Püsikiirusehoidja märgistused ja sümbolid muutuvad HALLIST VALGEKS – auto liigub jälle viimasena salvestatud kiirusel.

 Hoiatus

Kiiruse taastamisel roolil oleva nupuga P5-1507-Cruise control, speed limiter, activates speed limiter from standby mode symbol 5x3,5 võib kiirus järsku oluliselt suureneda.
  1. * Lisavarustus/tarvik.
  2. 1 See funktsioon võib turust olenevalt olla standardvalikus või valikuline.
  3. 2 Adaptive Cruise Control