Keskekraani kujunduse muutmine

Keskekraani kuva välimust saab muuta teema valimisega.
Vajutage ülavaates Seaded.
Vajutage My CarJuhi infoekraanKuva teemad.
Valige teema, nt Minimalistic või Chrome Rings.

Nendele välimustele lisaks on võimalik valida Normaalne ja Selge vahel. Normaalne valikuga on taust tume ning tekst hele. See alternatiiv on vaikimisi kõikidele teemadele määratud. Samuti on võimalik kasutada heledat varianti, mille puhul on taust hele ning tekst tume. See võib olla kasulik näiteks intensiivse päikesevalguse korral.

Alternatiiv on kasutajale alati käepärast ning seda ei mõjuta ümbritsev valgus.