Kasutusjuhend keskekraanil

Kasutusjuhendi digitaalne1 versioon on saadaval auto keskekraanil.

Digitaalsele kasutusjuhendile saab juurdepääsu ülakuval ning mõnel juhul saab ülakuval vaadata ka kontekstuaalset kasutusjuhendit.

 Märkus

Sõidu ajal ei ole digitaalne kasutusjuhend saadaval.

Kasutusjuhend

P5-1717-Owner's manual in settings pane-Highlighted
Ülavaade kasutusjuhendi nupuga.

Kasutusjuhendi avamiseks lohistage keskekraani ülakuva alla ja vajutage nuppu Kasutusjuhend.

Kasutusjuhendi teabele saab juurdepääsu otse kasutusjuhendi avalehelt või selle ülamenüüs.

Kontekstuaalne kasutusjuhend

P5-1746-Settings pane- Contextual highlighted
Ülavaade kontekstuaalse kasutusjuhendi nupuga.

Kontekstuaalne kasutusjuhend on otsetee kasutusjuhendi artikli juurde, kus kirjeldatakse ekraanil kuvatavat aktiivset funktsiooni. Kui kontekstuaalne kasutusjuhend on saadaval, kuvatakse see ülakuvas valikust Kasutusjuhend paremal.

Puudutage kontekstuaalset kasutusjuhendit, et avada ekraanil kuvatava sisuga seotud artiklid kasutusjuhendis. Nt valiku Navigatsiooni juhend puudutamisel avaneb navigatsioonisüsteemiga seotud artikkel.

See kehtib üksnes auto teatud rakenduste korral. Nt allalaaditud muu tootja rakenduste korral pole võimalik rakendusespetsiifilistele artiklitele juurde pääseda.

  1. 1 Kehtib enamiku turgude jaoks.