Kaugjuhtimispultide juurdetellimine

Autol on kaks kaugjuhtimispulti. Kui auto on varustatud võtmeta lukustamise ja avamise funktsiooniga, siis on autoga kaasas nuputa pult*. Lisavõtmeid saab tellida.

Ühele autole saab programmeerida kuni kaksteist võtit. Lisavõtmete tellimisel lisatakse ka täiendavad juhiprofiilid – üks iga kaugjuhtimispuldi kohta. See kehtib ka võtmesildi kohta.

Kaugjuhtimispuldi kaotamine

Kaugjuhtimispult-võtme kaotamise korral tuleb võtme koopia tellida teenindusest - soovitatavalt Volvo esindusteenindusest. Selleks tuleb ülejäänud kaugjuhtimispult-võtmed esindusse tuua. Varguseriski vältimiseks tuleb kadunud võtme kood süsteemist kustutada.

Auto jaoks registreeritud võtmete arvu on võimalik kontrollida juhiprofiilide kaudu keskekraani ülavaates; valige SeadedSüsteemJuhiprofiilid.

  1. * Lisavarustus/tarvik.

Seotud dokumendid