Keskekraani aktiveerimine ja inaktiveerimine

Keskekraani saab pimendada ja uuesti aktiveerida ekraani all oleva avakuvanupuga.
P5-1717-S90/V90/S90H/V90H/S90L/S90LH-Touch screen-button
Keskekraani avakuvanupp.

Avakuvanuppu vajutades muutub ekraan tuhmiks ja puuteekraan ei reageeri enam puudutusele. Kliimarida siiski kuvatakse. Kõik ekraaniga ühendatud funktsioonid töötavad edasi, näiteks kliimaseade, heli, juhised* ja rakendused. Kui keskekraan on pimendatud, saab ekraani puhastada. Pimendamist võib kasutada ka ekraani tuhmiks muutmiseks, et see sõidu ajal ei segaks.

Hoidke ekraani all olevat avakuva nuppu all.
Ekraan pimeneb, v.a kliimarida, mis kuvatakse edasi. Kõik ekraaniga ühendatud funktsioonid töötavad edasi.
Ekraani taasaktiveerimiseks vajutage põgusalt avakuvanuppu.
Kuvatakse ekraani sulgemisel lahti olnud aknad.

 Märkus

Ekraani ei saa välja lülitada, kui ekraanil kuvatakse parajasti tegevusele kutsuv viip.

 Märkus

Keskekraan lülitub automaatselt välja, kui mootor välja lülitatakse ja juhi uks avatakse.
  1. * Lisavarustus/tarvik.